Bitirme Tezi (D) dersinin vize tarihi hakkında
FEL422 kodlu Bitirme Tezi II (D) dersinin vize sınavı 27 Mart 2019 tarihinde Edebiyat Fakültesi 5. kattaki seminer salonunda yapılacaktır.
Bilginize duyurulur.