DERSLİK DEĞİŞİKLİĞİ
Bölümümüzün kullanmış olduğu 103 nolu derslik ile Coğrafya bölümünün kullanmış olduğu 203 nolu derslik bölüm başkanlarının izinleri dahilinde yer değiştirmiştir. Bu sebeple, 01.04.2019 tarihinden itibaren Felsefe bölümünün 103 nolu derslikte işlenen dersleri 203 nolu derslikte işlenmeye devam edecektir. Bilgilerinize duyurulur.