YEMEK ÜCRETİ HAKKINDA
Üniversitemizde eğitim görmekte olan öğrencilerimizin günde 1 (bir) öğün olarak faydalanmış oldukları yemek ücreti, Üniversitemiz Yönetim Kurulunun 08.12.2017 tarih ve 2017/57-13 sayılı kararı ile 01 Ocak 2018 tarihinden itibaren 2,00 (iki) TL olarak uygulanacaktır.