İsteğe Bağlı Stajlar Hakkında
Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde, Karabük Üniversitesi Staj Uygulama Yönergesi (http://oidb.karabuk.edu.tr/yonerge/stajuygulamayon.htm) doğrultusunda İSTEĞE BAĞLI STAJ yapılabilmektedir.

İsteğe Bağlı Staj Yapmak İsteyenlerin başvuruları bölümler tarafından alınır ve Bölüm Staj Komisyonları tarafından değerlendirilir.

Bölüm Staj Komisyonları, bir öğrencinin isteğe bağlı staj yapıp yapamayacağına Staj Uygulama Yönergesine bağlı kalarak ve aşağıdaki kriterleri de dikkate alarak karar verir:

1.İsteğe bağlı staj 20 (yirmi) iş günü olarak belirlenmiştir.  20 iş gününün aynı ay içinde tamamlanması tercih edilir.

2.Eğitim-Öğretimde 4.Dönemi tamamlayan öğrenciler isteğe bağlı staj yapabilir.

3. Eğitim-Öğretim Yılı ders-sınav takvimi içinde İsteğe Bağlı Staj yapılamaz.

4.İsteğe Bağlı Stajlar, Eğitim-Öğretim Yılı Takvimi sona erdikten sonra başlar.( Bu yıl için, 22 Haziran 2017’den sonra)

5.Yaz Okulundan ders alanlar, Yaz Okulu tarihlerinde İsteğe Bağlı Staj yapamazlar.

ÖNEMLİ: İsteğe Bağlı Staj Başvurusu yapan öğrencilerin, başvuru sonuçları 9 Haziran 2017 tarihinde Edebiyat Fakültesi Web Sitesinde ilan edilecektir.