MAZERET SINAVLARI HAKKINDA
2017-2018 Eğitim  Öğretim  Yılı  Güz  Yarıyılı AIT  181 kodlu Atatürk İlkeleri ve  Inkılap Tarihi I dersine  ilişkin ara  sınavına  ait mazeret  sınavı; 22.11.2017 Çarşamba  Günü saat 14:00'de  BESYO  6  nolu  derslikte  yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim  Öğretim  Yılı  Güz  Yarıyılı TUR 18I kodlu Türk Dili I dersinin mazeret sınavı 22.11.2017 Çarşamba günü Saat 15:00'de BESYO 6 nolu derslikte yapılacaktır.

2017-2018 Eğitim  Öğretim  Yılı  Güz  Yarıyılı Yabancı  Dil  (YDL181/183/287/293)  dersine  ilişkin ara  sınavına  ait mazeret  sınavı;  07.12.2017  Perşembe  Günü  saat  13:30'da  Yabancı  Diller  Yüksekokulu  Binası zemin katında yer alan 21 No'lu odada yapılacaktır.