YAZ OKULU HAKKINDA
Üniversitemiz bünyesinde uygulanan yaz okuluna ilişkin usul ve esaslar 28/07/2017 tarih ve 2017/10-10 sayılı Üniversitemiz Senato Kararı ile kabul edilerek yürürlüğe giren Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi ile belirlenmiş olup, söz konusu yönergenin “Başvuru ve ders alma esasları” başlıklı 8. maddesinin 2. fıkrası gereğince;  Üniversitemiz öğrencileri her yaz okulu döneminde, en fazla 3 (üç) ders alabilmektedirler.
 
2017-2018 Eğitim Öğretim yılı yaz okulunda öğrenciler ilgili yönerge hükmü uyarınca en fazla 3 (üç) ders alabilecek olup, bu konu ile ilgili yapılması planlanan herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır.