YAZ OKULU HAKKINDA
DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULUNDAN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ

İlgili üniversiteden onaylı ders içeriği getirme tarihleri: 1 Haziran – 29 Haziran 2018

Yaz okulu sonunda alınan başarılı notların bölüm sekreterliğine teslim edilme tarihleri: 30 Ağustos – 20 Eylül 2018 

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULUNDAN DERS ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

1.adım: Öğrenciler yaz okulunda almak istedikleri ilgili derslerin hangi üniversitelerde açıldığını tespit ettikten sonra danışmanlarıyla irtibatlı halde ilgili derslerin kredi, AKTS ve içerik yönünden uygunluğunu inceleyeceklerdir.

2.adım: Danışmanı tarafından uygun bulunan derslerin, ilgili üniversiteden onaylı ders içeriği alındıktan sonra öğrencilerin dilekçeyle Bölüm Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru evrakları: Dilekçe, Ders içeriği, ÖSYM Yerleştirme Belgesi)

3.adım: Yapılan başvurular Yönetim Kurulu tarafından onay verildikten sonra ilgili üniversiteden ders alınabilir.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

*Onaysız ders içerikleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

*Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 26. Maddesinde bulunan hükme göre geçme notu 60 olduğundan sınav notu 60 altında olanlar ders notları kabul edilmeyecektir.

*Yaz okulu sonunda alınan başarılı notları belirten transkriptte notun,100’lük sisteme göre karşılığı mutlaka olmalıdır.

*Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 11.madde de geçen “Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına(LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması gerekir.”Hükmü gereğince başvuruların yapılması gerekmektedir.

*1 Haziran – 29 Haziran 2018 arasında başvuru yapmayan öğrencilerin yaz okulu notları değerlendirmeye alınmayacaktır.
*Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 11.maddesinin 3. Bendinde geçen ‘’ Öğrenci, diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okullarından normal eğitim öğretim süresince her yıl en fazla 3 (üç) ders alabilir.’’
*Tek Ders sınavına girmek isteyen öğrenciler için Karabük Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesinin 9.maddesinin 5. Bendinde geçen’’ Yaz okulu sonundaki tek ders sınavına, yaz okuluna kaydolan ve yaz okulu sonunda mezuniyeti için tek dersi kalan öğrenciler girebilirler. Öğrencinin tek ders sınavına girebilmesi için yaz okuluna kaydolması yeterli olup, o dersin yaz okulunda alınıp alınmadığına bakılmaz. Ancak o dersin güz/bahar dönemlerinde devam şartının sağlanmış olması gerekir.’’

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız..!