AIT TEK DERS SINAVI HK
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi tek ders sınavı 26.06.2018 tarih 14:00'da BESYO 5 nolu Anfide yapılacaktır.