Türkoloji Alanının Büyük Otoritelerinden Prof. Dr. Kemal Eraslan Bölümümüze Misafir Oldu!
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Kemal Eraslan, Hoca Ahmet Yesevi'yi anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen “Bir Fikir ve Aksiyon Adamı Olarak Hoca Ahmet Yesevi” konulu panele katıldı. Divan-ı Hikmet'ten Seçmeler adlı eseriyle Ahmet Yesevi'yi  Türk dünyasına  tanıtan ilk Türkolog olan Kemal Eraslan'ın dil alanında Eski Uygur Türkçesi Grameri, Ali Şir Nevai: Mizanu'l-Evzan, Nesayimu'l Muhabbe min Şemayimi'l Fütüvve,Ali Şir Nevayi: Mecalisü'n-Nefayis, Mevlana Sekkaki Divanı gibi  önemli eserleri vardır. Başta Çağatay sahasına ait Çağatayca El Kitabı olmak üzere Türkolojinin birçok alanında çalışması olan Janos Eckmann'ın öğrencisi olan Eraslan, hocaların hocası olarak, Ahmet Hamdi Tanpınar, Mehmet Kaplan,  Ahmet Caferoğlu, Reşit Rahmeti Arat, Sadettin Buluç, Mecdut Mansuroğlu, Muharrem Ergin, Halide Dolu, Ali Nihad Tarlan, İsmail Hikmet Ertaylan, Abdülkadir Karahan gibi Türkoloji alanının büyük hocalarından dersler almıştır.