“Afet Zararlarının Azaltılması Farkındalığı” Etkinliği
           2018-2019 Öğretim Yılı “Afetler Coğrafyası” dersi kapsamında, dersin sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Öznur YAZICI’nın rehberliğinde, öğrencilerimizle birlikte “AFET ZARARLARININ AZALTILMASI FARKINDALIĞI” etkinliği düzenlenmiştir.
 
            Öğrencilerimiz çeşitli posterler, maketler, kara kalem çizimler, karikatürler ve broşürler hazırlamış; doğal ve beşerî afet temalı fotoğraflar derlemiş, sinevizyon gösterisi yapmışlardır. Fakültemiz binası girişindeki sergi süresince, gelen ziyaretçilere öğrenciler tarafından bilgiler verilmiş; dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak hedeflenmiştir.
 
            “ULUSLARARASI DÜNYA AFET ZARARLARININ AZALTILMASI GÜNÜ”, Birleşmiş Milletler onayı ile 1989 yılında başlamıştır ve 13 EKİM günü olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede;
  • Afet riskini anlamak,
  • Afet riski yönetimini güçlendirmek,
  • Afet risk azaltmaya yatırım yapmak,
  • Etkili müdahale için afete hazırlık çalışmalarını geliştirmek
  • İyileştirme, rehabilitasyon ve yeniden inşa safhalarında “Öncekinden Daha İyisini İnşa Etmek” amaçlanmaktadır.