V. Genç Tarihçiler Öğrenci Çalıştayı Duyurusu
Aksaray Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü olarak 4 yıldır düzenlediği Lisans son sınıf ve Lisansüstü öğrencilerinin katılabileceği çalıştay programının beşincisini düzeneleyecektir. Bu yıl 3-5 Mayıs 2018 tarihlerinde, Türk Tarih Kurumu (TTK), Aksaray Valiliği ve Aksaray Belediyesi'nin de katkılarıyla düzenlenecektir.

Çalıştaya iştirak edecek katılımcıların konaklama, yemek, şehir içi ulaşım ve gezi masrafları kurum tarafından karşılanacaktır.

Çalıştay düzenleme kurulunca uygun görülen bildiriler, yine bölüm tarafından çıkarılan Genç Kalemler Tarih, Düşünce ve Kültür Dergisi’nin 5. sayısında yayımlanacaktır.

 

Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 2 Nisan 2018’dir.

Daha fazla bilgi için web sayfasına bakılabilir.

http://tarih.aksaray.edu.tr/tr/alistay-takvimi Çalıştay sayfası

http://tarih.aksaray.edu.tr/tr Tarih Bölüm sayfası