Değerler Eğitimi Paneli
Değerler Eğitimi Öğrenci Kulübü  tarafından  "Değerler ve Değerler Eğitimi" konulu panel düzenlendi.

İlahiyat Fakültesi  Konferans Salonu'nda gerçekleşen panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri Doç. Dr. İbrahim Işıtan, Yrd. Doç. Dr. Hamdi Kızıler, Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Zavalsız, Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri Mesut Doğan ve öğrenciler katıldı.

“Değerler ve Değerler Eğitimi” konulu panelde insan yaşamına yol gösteren, toplumsal birliği oluşturan, insanlar arası ilişkilerin sağlıklı yürüyebilmesine katkıda bulunan, aile yapısının korunması ile iyiyi ve doğruyu ayırt edebilen yeni nesillerin yetişmesini sağlayan değerler üzerinde duruldu. İki bölümden oluşan panelde konuşmacılar değerin tanımını yaptı ve sahip olunması gereken değerlere değinerek çocukluktan başlayıp hayat boyu süren değerlerin öğretilebilirliğini ele aldı.    

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül’ün moderatörlüğünü yaptığı panelin ilk oturumunda İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hamdi Kızıler “Değer Nedir?” konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Kızıler, konuşmasında değerin tanımını yaparak bireysel, toplumsal ve evrensel değerlere değindi.

İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Canan Karakaş ise “Değerlerin Öğretilebilirliği” konulu konuşmasında insanların her dönemde eğitilebilir olduğuna vurgu yaparak değerlerin davranışlarla eğitilebileceğini söyledi.  

Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeki Tekin’in moderatörlüğünü yaptığı ikinci bölümde Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Zavalsız “Geçmişten Günümüze Değereler” konulu sunumuyla çeşitli örnekler paylaştı.

Edebiyat Fakültesi Fakülte Sekreteri Mesut Doğan ise “Anaokulundan Üniversiteye Değerler Eğitimi” konulu sunumuyla değerler eğitiminin eğitim müfredatı içerisindeki yerine değindi.