İdari Personel
 
FAKÜLTE SEKRETERİ
Mesut DOĞAN
 
 
          0 (370) 433 8294/ 2558
0 (370) 433 8264


mesutdogan@karabuk.edu.tr 

 

 Dekanlık Özel Kalem/Evrak Kayıt
 
Mükerrem CESUR

0 (370) 433 8294/ 2569
0 (370) 433 8264mukerremcesur@karabuk.edu.tr 

 Dekanlık Özel Kalem/Evrak Kayıt
 
Büşra KOÇ

0 (370) 433 8294/ 2560
0 (370) 433 8264busrabayram@karabuk.edu.tr  

Teknik İşler

(Satın Alma / Taşınır Kayıt Kontrol)

Fatih SEL 

0 (370) 433 8294/ 2549
0 (370) 433 8264fatihsel@karabuk.edu.tr

 

Mali İşler

(Ek Dersler / Maaşlar)
 

Yasemin ARSLAN

0 (370) 433 8294/ 2553
0 (370) 433 8264yaseminarslan@karabuk.edu.tr

Dekanlık Yazı İşleri/ Web Sayfa Sorumlusu
Nurullah KILINÇ

0 (370) 433 8294/ 2551
0 (370) 433 8264


nurullahkilinc@karabuk.edu.tr 

 

(Personel ve Özlük İşleri)
 
Ayşegül BALCI YILDIZ

0 (370) 433 8294/ 2554
0 (370) 433 8264


aysegulbalci@karabuk.edu.tr 

 

Bölüm Sekreterliği

(Tarih/Arkeoloji)

Dilek ERHİN

0 (370) 433 8294/ 2787
0 (370) 433 8264


dilekerhin@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

(Atatürk İlke ve İnkılapları/Türk Dili)
Mücahit EYİSOY

0 (370) 433 8294/ 2566
0 (370) 433 8264


mucahiteyisoy@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

(Sosyoloji/Felsefe)

İlknur ÖZGAN AŞIK

0 (370) 433 8294/ 2683
0 (370) 433 8264


ilknurozgan@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

(Coğrafya/Sanat Tarihi)

Neslihan GÜNDEŞ

0 (370) 433 8294/2664
0 (370) 433 8264


neslihangundes@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

(Türk Dili ve Edebiyatı/Eğitim Bilimleri)

Seher ÖZMEN MEKAN

0 (370) 433 8294/ 2789
0 (370) 433 8264


seherozmen@karabuk.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

(Batı Dilleri ve Edebiyatları / Psikoloji)

Tuğçe PARLAKCI

0 (370) 433 8294/ 2872
0 (370) 433 8264


tugceparlakci@gmail.com
 

Dekanlık Yazı İşleri
İdris ÇANKAYA

0 (370) 433 8294/ 3011
0 (370) 433 8264


idriscankaya@karabuk.edu.tr
 

Formasyon Birimi
Şükrü ÇELİK

0 (370) 433 7624/ 3010
0 (370) 433 8264sukrucelik@karabuk.edu.tr