Bölüm Hakkında
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Günümüzde İngilizce, Doğu ve Batı Avrupanın yanında bütün dünyada standart bir iletişim dili olma yolunda ilerlemektedir. Bir iletişim dili olarak İngilizcenin evrensel bir boyut kazanmasında bir kaç faktörü şöyle sıralanabilir. İlk önce, İngilizce, dünyanın her yerinde çok farklı insan, grup ve milletler tarafından kullanılan bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayisiyle, bu insanlar, gruplar ve milletler çok rahatca birbirleriyle iletişim kurarak tanışabilmektedirler. İkinci olarak, günümüz dünyasında iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak ve konuşmak iyi bir meslek bulma noktasında da yardımcı olmaktadır. Buna ilaveten, eğitim, bilim, bankacılık, medya ve araştıma alanlarında yazılan uluslararası kitap ve makalelerin büyük çoğunluğu İngilizce olarak yazılmakta ve okunmaktadır. Bundan dolayı, bir çok insan bu kitapları okumak ve anlamak için İngilizce öğrenmenin gerekliğine inanmaktadırlar. Yukardaki alanlardaki kitapların çoğunun İngilizce olarak yazılması nedeniyle, bir çok insan bu kitapları okuyup anlamak, birbirlerinin bilgisinden yararlanmak, birbirleriyle fikir alışverişinde bulunmak, biribirlerinin kültürlerini tanımak ve aradaki mesafeleri daraltmak için İngilizce öğrenmek istemektedirler. Örneğin, Financial Times’daki en son makalesinde Michael Skapinker, bu gün dünyada 1 milyar insanın İngilizce konuştuğunu 10-15 yıl içersinde bu rakamın 2 milyara ulaşacağını yazmaktadır. Bu görüşler, bir çok alanda ne kadar önemli bir iletişim aracı olduğunu göstermektedir.

Bu sebepten dolayı, Karakük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde egitim öğretim veren İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine ileri düzeyde İngilizce ve edebiyat bilgisi kazandırmayı amaçlamaktadır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, ilk olarak 2009-2010 Akademik Yılda 41 öğrenci ile eğitim öğretime başlamıştır. İngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı bünyesinde aşadaki programlar bulunmaktadır:

 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı
 • İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programı (İkinci Öğretim)

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programının süresi, 1 yıllık İngilizce Hazırlık Sınıfı dahil 5 yıldır. Günümüzde İngilizcenin öneminden dolayı, müfredat programında yer alan dersle, öğrencilere dil becerisi kazandırmayı, eleştirel ve analitik düşünmeyi, üretken olmayı, estetik ve sanatsal ufuklarını genişletmeyi ve ileriki hayatlarında başarılı bir kariyer edinebilecekleri becerileri kazadırmayı sağlayacak şekilde planlanmıştır. Bu yaparken, bölüm ilk önce İngiliz edebiyatı hakkında başlangıcında günümüze genel bir bilgi veririr. Bu bilgiler, her dönemin önemli siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve dini olayları ile önemli yazarları ve eserlerini içermektedir. Ayrıca bölüm, öğrencilerin eleştirel ve analitik düşünmelerini geliştirmek için önemli edebiyat akımlarını ve 1960 sonrasında gelişen önemli edebiyat teorilerini de öğretir. Bu da öğrencilere, okurken ve yazarken edebi metne çok farklı açılardan bakmayı, karşılatırma yapabilmeyi, yorumlayabilmeyi ve analiz edebilmeyi sağlar. Son olarak, bölüm, öğrencilerine Mili Eğitim Bakanlığı’na bağlı ortaokul ve liselerde İngilizce Öğretmeliği yapabilmek için sertıfıka derslerini almasını sağlayarak lisans diplomalarına ilave olarak “İngiliz Öğretmenliği Sertıfıkası” da vermektedir.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Lisans Programını başarı ile tamalayan öğrencilere İngiliz Dili ve Edebiyatı alanınla lisans diploması verilir. Mezun olan öğrenciler, istedikleri takdirde lisansüstü çalışmalarına devam ederk, bu alanda Master ve Doktora yapma şansına da sahiptirler.
 

İş İmkanı

 İngiliz Dili ve Edebiyatı programından mezun olan öğrenciler, aşağıdaki alanlarda iş bulma şansına sahiptirler:

 • Mezunlarımız universitelerin İngiliz Dili ve Edebiyatı, Dilbilimi, İngilizce Öğretmenliği ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinde Araştırma Görevlisi olabilmektedirler.

 

 • Mezunlarımız için bölümümüz, edebiyat, karşılaştırmalı edebiyat, kültür çalışmaları, uluslararası ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde lisansüstü çalışmalar için ilk adımı oluşturmaktadır. Mezunlarımız yüksek lisans ve doktoralarını tamamlayarak üniversitelerde öğretim üyesi olabilirler.

 

 • Üniversitelerde İngilizce Okutmanı olarak çalışabilmektedirler.

 

 • İlk ve orta dereceli okullarda İngilizce öğretmeni olarak çalışabilirler. (MEB tarafından tanınan İngilizce Öğretmenliği sertifikası IUS İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından verilmektedir).

 

 • Yeminli tercümanlık/çevirmenlik yapabilirler, bürolar açabilirler.

 

 • İngilizce Öğretmek amacıyla Yabancı Dil Merkezleri açabilirler.

 

 • Uluslararası veya İngilizce’nin kullanıldığı herhengi bir şirkette çeşitli kademelerde iş bulabilirler.

 

 • Bankacılık ve Turizm sektöründe çeşitli görevler alabilirler.

 

 • Mezunlarımız, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki görevlere başvurabilirler.

 

 • Mezunlarımız, yazılı veya görsel medya kuruluşlarında, tiyatro, pazarlamacılık, halkla ilişkiler, özel sektör, yabancı elçilik ve temsilciliklerde iş imkanı bulabilirler.

 

 • Türkiye’nin AB ilişkilerinin ilerlemesine paralel olarak yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneği güçlü üniversite mezunlarına olan ihtiyaç ve istihdam alanı günden güne artmakta hertürlü sektörde mezunlarımıza olan talep devamlı artış göstermektedir.

 

 • British Council’ın yaptığı bir araştırmaya göre 2010 yılından önce dünyada 2 milyar insan İngilizce öğreniyor olacaktır. Bunun doğurmakta olduğu sonuç her geçen gün İngilizce öğretmenine olan ihtiyacın hiç kesilmeden artmasıdır.

 

 • Mezunlarımız arasından TEFL veya TESOL sertifikaları alanlar, dünyanın her yerinde İngilizce öğretme şansı bulabilirler. Bu tür iş ilanlarının ne kadar çok olduğu www.chronicle.com ve www.jobs.ac.uk sitelerinden “English” başlığı ile arama yapıldığında görülecektir.