Bilimsel Çalışmalar
       Bu sayfa geçmiş yıllara ait ulaşılamayan bilimsel coğrafi çalışmalara öğrencilerin erişimini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

PROCEEDINGS:
 
1-TURKEY-R0MANIA GEOGRAPHICAL ACADEMIC SEMINAR  https://yadi.sk/i/ndBZLauuSk0rtQ
 
 2-ENVIRONMENTAL CHANGE AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT  https://yadi.sk/i/G6xfB4nYxVjXLQ  

3-POTENTIALS and PROBLEMS OF NATURAL ENVIRONMENT IN TURKEY and ROMANIA   https://yadi.sk/i/qztnWJ3xpE0Vbw

4-PRESENT-DAY ENVIRONMENTAL CHANGES IN ROMANIA  AND TURKEY   https://yadi.sk/i/OMsTc9K_D_4WKQ

5-ECOLOGY AND ENVIRONMENT FROM CARPATHIANS TO TAURUS MOUNTAINS https://yadi.sk/i/FZuwHpNQOPN7xg

6-THE THIRD TURKISH-ROMANIAN GEOGRAPHICAL ACADEMIC SEMINAR ON NATURAL ENVİRONMENT AND CIVILIZATION       https://yadi.sk/i/L4M1YJJi5tysug

7-ENVIRONMENT AND SOCIETY PRESENT-DAY DIVERSITY AND DYNAMICS   
https://yadi.sk/i/JxBh5mSB7-aPrg

8-PRESENT DAY ENVIRONMENTAL CHANGES IN ROMANIA AND TURKEY  
https://yadi.sk/i/dxSm9SBpS_aOdw

Diğer Çalışmalar:

1- A general survey of the vegetation of north-eastern Anatolia /yuklenen/dosyalar/126572019115059.pdf    

2- Akarsularımızda taşınan sediment miktarları ve akarsularımızda sediment veren kaynaklar hakkında ilk not  /yuklenen/dosyalar/126572019115125.pdf    

3- Effects of the tectonic movements on the karstification in Anatolia, Turkey        /yuklenen/dosyalar/126572019115135.pdf  

4- Effects of climatic changes on the vegatation in the Near East /yuklenen/dosyalar/126572019115145.pdf 

5- Erzurum Ovası ve Çevresinin İklimi /yuklenen/dosyalar/126572019115156.pdf

6- Erzurum Ovası ve Çevresinin Toprakları /yuklenen/dosyalar/126572019115209.pdf 

7-Erzurum Ovası ve Yakın Çevresinin Ana Ekolojik Koşulları /yuklenen/dosyalar/126572019115219.pdf 

8-Gediz Nehri Havzasında Toprak Erozyonu Problemleri Üzerine Bir Araştırma    /yuklenen/dosyalar/126572019115233.pdf  

9-Geomorphology of The Lake Tortum and Its Immediate Surroundings (Ne Turkey)   /yuklenen/dosyalar/126572019115242.pdf  

10- Kuzeydoğu Anadolu'nun Jeotektonik ve Morfotektonik Evriminin Ana Çizgileri   /yuklenen/dosyalar/126572019115257.pdf  

11- /yuklenen/dosyalar/126572019115308.pdf   

12- Karstic sources in Malatya Province, east of Turkey /yuklenen/dosyalar/126572019115319.pdf  

13-Mescid Dağı'nın Glasial Morfolojisi /yuklenen/dosyalar/126572019115330.pdf  

14- Muş-Palu arasındaki Murat vadisi boyunca oluşan kütle hareketleri   /yuklenen/dosyalar/126572019115340.pdf  

15-Oltu Çayı Havzasında Beşeri, Morfolojik ve Jeolojik Faktörlerin Doğal Dengenin Bozulmasına Olan Etkileri   /yuklenen/dosyalar/126572019115351.pdf  

16- Oltu Çayı Havzasında Erozyon Olayları ve Erozyonu Kontrol Önlemleri   /yuklenen/dosyalar/126572019115404.pdf  

17- Oltu Havzasındaki Oligosen Çökellerinin Fiziksel ve Kimyasal Özelliklerinin Aşınma Üzerindeki Etkileri   /yuklenen/dosyalar/126572019115418.pdf  

18- Pedogenesis and Ecology of Karstic Lands in Turkey  /yuklenen/dosyalar/126572019115430.pdf  

19- Red Mediterranean Soils in Some Karstic Regions of Taurus Mountains, Turkey   /yuklenen/dosyalar/126572019115441.pdf  

20- Soil erosion and its effects on the transportation and the modern sedimentation in Turkey   /yuklenen/dosyalar/126572019115529.pdf  

21-Sultan Dağları Eber ve Akşehir Gölleri Bölgesinde Jeolojik ve Jeomorfolojik Müşahedeler   /yuklenen/dosyalar/126572019115541.pdf  

22- The Ecology of Forests in Turkey /yuklenen/dosyalar/126572019115551.pdf  

23- The ecosystems of north-eastern Anatolia /yuklenen/dosyalar/126572019115605.pdf  

24- Türkiye'de Aktüel Sedimantasyon Problemleri Hakkında Bazı Gözlemler   /yuklenen/dosyalar/126572019115617.pdf  

25- Türkiye'de Vejetasyon Sürelerinin Dağılışı /yuklenen/dosyalar/126572019115632.pdf  

26- Volcan Eteint De Nemrut Et Sa Caldeira /yuklenen/dosyalar/126572019115658.pdf