Misyon - Vizyon
Misyonumuz
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerin İngilizce bilgi seviyelerini geliştirecek ve İngiliz edebiyatı bilgilerini artıracak dersler vermeyi amaçlamaktadır. Bu dersler, zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır. Ayrıca, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusca gibi ikinci bir yabancı dil öğrenmek için öğrencilere ikici bir yabancı dil dersleri de verilmektedir. Bunlara ilaveten, Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin Üniversiteleri ile yapılan ikili Erasmus anlaşmalarına göre öğrenciler en az bir dönem olmak üzere bu üniversitelere gönderilerek hem dil pratiklerinin geliştirilmesine, kendi alanları ile ilgili bilgi ve becerileri artırmak, farlı ortamlara adaptasyonun, kültürlerarası alışveriş ve farklı tecrübeler edilinilmesi amaçlanmaktadır.
 
 
Vizyonumuz
 
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı çağdaş bir eğitim anlayışı içinde, öğrencilere ileri düzeyde İngilizce bilgisi vermek, özelde İngiliz toplumuna, tarihine, kültürüne ve edebiyatına genelde de Batı toplumu ve kültürüne eleştirel ve analitik olarak bakabilme becerisini kazandırmaktır. Dört yıllık olan programın amaçlarından biris de, İngiliz kültür ve edebiyat bilgilerine sahip olmanın İngilizce dil bilgisi, yazma, konuşma, dinlediğini anlama ve çeviri becerilerini geliştirmiş çok yönlü bireyler yetiştirmektir.