Bölümün Hedef ve Çıktıları
Bölümün Hedef ve Çıktıları
 • Öğrencilerin İngilizce yeterliliklerini ve dil becerilerini geliştirmek
 • Öğrencilerin dil becerilerini doğru ve etkin biçimde kullanmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerin edebiyat hakkındaki yeni bilgilerini; edebiyat eserinin verildiği döneme ilişkin toplumsal, kültürel, politik, tarihi, ekonomik ve dini altyapıyla bağlantı kurabilecekleri biçimde geliştirmek
 • Öğrencinin bu yeni bilgileri bireysel düşüncelere dönüştürmek için başvurması gereken yolları öğretmek.
 • İnterdisiplier bir çalışma için ortam sağlamak
 • Pratik faaliyetler için uygun atmosfer oluşturmak
 • Öğrencileri mezuniyet sonrasındaki iş ortamına hazırlamak

Öğrenme Çıktıları

İngiliz Dili ve Edebiyatı programının amacı öğrencilerin dil seviyesini geliştirmek, öğrencilerin edebiyat hakkındaki bilgilerini; edebiyat eserinin verildiği döneme ilişkin toplumsal, kültürel, politik, tarihi, ekonomik ve dini altyapıyla bağlantı kurabilecekleri biçimde geliştirmek, interdisipliner düşünebilmeleri ve bağımsız düşünüp üretebilmeleri için öğrencileri farklı bölümlerden ders almak konsunda teşvik etmektir. Her öğrenci programa geliştirilmesi gerekse de belirli bir İngilizce yeterlilik ile başlar fakat öğrenciler İngiliz Edebiyatı hakkında ya da İngiliz Edebiyatını anlamak için hayati öneme sahip İngiliz Kültürü, Politikası, Tarihi, Ekonomisi ve Dini yapısı hakkında bilgi sahibi değildir. Dahası, her öğrenci farklı bilim dallarına ilişkin geniş bir bilgi birikimine sahip olabilmesi için üniversitedeki farklı bölümlerden ders alma konusunda teşvik edilir. Dil becerisi, edebiyat bilgisi ve İngiliz Kültürü, Politikası, Tarihi, Ekonomisi ve Dini yapısı hakkındaki bilgi birikimlerinin yanı sıra tüm bu girişim ve faaliyetleri kişinin düşünmesi, üretmesi, ve hepimizin içinde yaşadığı bu dünyayı sorgulaması için gereken bakış açısı, duyarlılık, idrak ve anlayışı kazandıracak ve geliştirecektir. Son olarak bu program öğrencileri mezun sonrasında atılacakları iş yaşamına da hazırlar.

Bölümün Öğrenme Hedefleri

Bu programı bitirdiklerinde öğrenciler:

 • İleri düzeyde İngilizce becerisi edinmiş olacaklardır
 • Geniş bir kelime dağarcığına, terminoloji ve alan bilgisine sahip olacaklardır
 • Sıkıntı çekmeden bu kelime dağarcığını, terminoloji ve profesyonel bilgiyi aktarabileceklerdir
 • Diğer İngilice metinlerin yanı sıra İngilizce yazılmış edebi eserleri okuyup anlayabileceklerdir.
 • İnterdisipliner biçimde eleştirel düşünüp kendi çalışmaları da dahil olmak üzere kendi anlarındaki çalışmaları değerlendirebileceklerdir
 • İngilizce yazılmış metinlere ilişikin eleştirel ve sofistike yorumlrda bulunabileceklerdir.
 • Kaliteli yazılı metinler üretebileceklerdir
 • Dil konusundaki bilgi ve becerilerini eğitim ortamına aktarabilceklerdir.