Misyon - Vizyon
Misyonumuz
 
Bölümümüzün misyonu, globalleşen bir dünyada Türkiye'nin mevcut statüsü, gelişimi ve gelecekte oynayacağı rol ile ilgilenenler için Coğrafya'yı en önemli bilim dallarından biri haline getirmektir. Ayrıca coğrafi bakış açısıyla topluma, mekana dayanan ve toplum için anlamlı olan coğrafya disiplinin bilimsel üretim potansiyelini yükseltmektir.
 
 
Vizyonumuz
 
Bölümümüzün vizyonu, geniş bir platformda geleceğe yön verecek coğrafyacıların yetişmesi, çağdaş bilim dünyası ile yarışabilecek teknik ve bilimsel düzeyde yetişmiş bireyler olmalarını amaçlamaktadır. Edindiği bilgi ve beceriyi her alanda toplum yararına etkin biçimde kullanabilen, evrensel değerlere sahip, üstün nitelikli coğrafyacı yetiştirmek ve ülke geleceğinin planlanmasında, çevresel, ekonomik ve sosyal hedeflerin belirlenmesinde öncü görevler üstlenmelerini sağlamaktır.