Misyon - Vizyon
VİZYON
 
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü olarak toplumun gereksinim duyduğu nitelikli öğretmenleri yetiştiren; eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda bilgi üreten, bilgiyi etkin ve yaygın kullanabilen, insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan, girişimci, sürekli kendini geliştiren, alanla ilgili sorunlara bilimsel yöntemlerle çözüm getiren niteliklere sahip olarak yetiştirdiği öğretmenlerle örnek gösterilen bir bölüm olmaktır.
 
MİSYON
 
Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, hoşgörülü, adil, demokrasi kültürünü özümsemiş, mesleki duyarlılığa sahip, araştırmacı, eleştirel düşünebilen, çevresine duyarlı öğretmenler yetiştirmeyi,
 
Eğitim, öğretim ve öğretmenlik mesleği ile ilgili alanlarda temel ve uygulamalı özgün bilimsel araştırmalar yapmayı,
 
Toplumun gereksinim duyduğu konularla ilgili kurumlara hizmet içi eğitim programları sunmayı, eğitim kurumlarında çalışanları aydınlatmaya yönelik bilimsel etkinlikler düzenlemeyi görev edinmiştir.