Misyon - Vizyon
Karabük Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Sosyoloji Bölümünün amacı; öğrencilere sosyolojik bakış açısını kazandırmak, öğrencilerin toplumun işleyişi ve temel dinamikleri üzerinde düşünce üretebilmelerine imkân sağlamak ve analiz, sentez, sorgulama, yorumlama becerilerini artırmaktır. Böylelikle öğrencilerin içinde yaşadıkları toplumun kendi gerçekliklerinden yabancı olmasını önleyerek öğrencilerimizin başarılı olmalarını hedeflemektir.