Yönetim
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sinan Yılmaz

Bölüm Başkan Yardımcısı: Dr. Öğr. Üyesi Kadir Şahin