Misyon - Vizyon
Misyonumuz
 
Evrensel değerler ışığında, genelde bilimin, özelde de felsefe tarihinin bilgi birikiminden yararlanarak, ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli felsefeciler yetiştirmeyi eğitim ve araştırma alanlarındaki üretimini toplumun ve insanlığın yararına sunmayı amaçlamaktadır. Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan övünç duyulan; vereceği eğitimle ve düşünsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle felsefi etkinliğin ilerlemesine, toplum ve insanlık yararına uygulanmasına katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir felsefe bölümü olmaktır.

Vizyonumuz

Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel bilginin ne olduğunu deneyimleyebilecekleri, felsefi veya bilimsel şüphe, merak, araştırma ve keşfetme heyecanı kazanacakları, sorgulayıcı düşünme becerisi geliştirebilecekleri, felsefi etkinliğe dair güçlü bir kuramsal alt yapı edinmenin yanı sıra, bu felsefi bilgiyi günlük yaşama nasıl uyarlayabileceklerini anlayacakları, akademik ve bireysel gelişimlerini harekete geçirip sürdürebilecekleri, bilimsel, akademik ve sosyal ortamın yaratılması hedefimiz olacaktır.