Sınıf Danışmanları
4. Sınıf I. ve II. Öğretim Sınıf Danışmanı          : Arş. Gör. Yüksel SARAÇ YEŞİLADA

 

3. Sınıf I. ve II. Öğretim Sınıf Danışmanı           : Yrd. Doç. Yavuz AYAN
 

2. Sınıf I. ve II. Öğretim Sınıf Danışmanı           : Yrd. Doç. Murat Sultan ÖZKAN

  

1. Sınıf I. ve II. Öğretim Sınıf Danışmanı           : Yrd. Doç. İsmail YÜCEDAĞ