Sınıf Danışmanları
1. Sınıf Danışman: Yrd. Doç. Dr. Kadir Şahin

2. Sınıf Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yusuf Sinan Zavalsız

3. Sınıf Danışmanı: Doç. Dr. Adem Sağır

4. Sınıf Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Halide Velioğlu