8donmuf
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ
FELSEFE BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI
Hazırlık Sınıfı   Hazırlık Sınıfı
01 Yarıyıl Dersleri 02 Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
FEL000 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 FEL000 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0
01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
AIT 181 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 2 0 2 2 AIT 182 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 2 0 2 2
TUR 181 Türk Dili I 2 0 2 2 TUR 182 Türk Dili II 2 0 2 2
YDL 183 Yabancı Dil I 2 0 2 2 YDL 184 Yabancı Dil II 2 0 2 2
TBT 181 Temel Bil. Tek. Kullanımı 2 0 2 2 TBT 182 Temel Bil. Bilimleri 2 0 2 2
FEL 107 Psikolojiye Giriş 2 0 2 4 FEL 110 Sosyolojik Düşünme Yöntemi 2 0 2 4
FEL 109 Sosyolojiye Giriş 2 0 2 4 FEL 102 Klasik Mantık I 2 0 2 4
FEL 101 Felsefeye Giriş I 3 0 3 4 FEL 104 Felsefeye Giriş II 3 0 3 4
FEL 103 Antikçağ Felsefesi ve Metinleri  I 2 0 2 5 FEL 106 Antikçağ Felsefesi ve Metinleri  II 2 0 2 5
FEL 105 Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları I 3 0 3 5 FEL 108 Felsefenin İlkeleri ve Temel Kavramları II 3 0 3 5
Toplam   20 0 23 30   Toplam   20 0 20 30
 
03. Yarıyıl Dersleri   04. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
FEL 201 Ortaçağ ve Rönesans Felsefesi 4 0 4 5 FEL 202 17. Yüzyıl Felsefesi 4 0 4 4
FEL 203 Bilgi Teorisi 3 0 3 5 FEL 204 Bilim Felsefesine Giriş 3 0 3 3
FEL 205 Osmanlıca I 3 0 3 5 FEL 206 Osmanlıca II 3 0 3 4
FEL 207 Öğrenme Psikolojisi 3 0 3 3 FEL 208 Türk İslam Düşüncesi I 3 0 3 3
  1. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3 FEL 210 Eğitim Felsefesi 4 0 4 4
  2. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   1. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
  3. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   2. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
  4. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   3. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
              4. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
Toplam   21 0 21 30 Toplam   25 0 25 30
Seçmeli Ders           Seçmeli Ders          
FEL 211 Klasik Mantık II 2 0 2 3 FEL 212 Modern Mantık 2 0 2 3
FEL 213 İlkçağ Felsefesi Metinleri 2 0 2 3 FEL 214 Mantık Tarihi 2 0 2 3
FEL 215 Dünya Mitolojileri 2 0 2 3 FEL 216 Türk Mitolojileri 2 0 2 3
FEL 217 Hukuk Sosyolojisi 2 0 2 3 FEL 218 Gelişim Psikolojisi II 2 0 2 3
FEL 209 Sosyal Psikoloji 2 0 2 3 FEL 220 Sosyal Bilimler Metodolojisi 2 0 2 3
FEL 219 Gelişim Psikolojisi I 2 0 2 3 FEL 222 Çağdaş Sosyoloji Teorileri 2 0 2 3
FEL 221 Antikçağdan Günümüze Felsefe Metinleri 2 0 2 3            
(*) Öğrenci alttaki seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır. (*) Öğrenci alttaki seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.
 
05. Yarıyıl Dersleri
   
06. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
FEL 301 18. Yüzyıl Felsefesi 3 0 3 5 FEL 302 19. Yüzyıl Felsefesi 3 0 3 8
FEL 323 Sosyoloji Tarihi 4 0 4 8 FEL 324 Endüstri ve Örgüt Psikolojisi 3 0 3 6
  1. Bölümler Arası Ortak Seçmeli Ders (**) 2 0 2 2 FEL 326 Sosyal Tabakalaşma 4 0 4 8
  2. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   1. Bölümler Arası Ortak Seçmeli Ders (**) 2 0 2 2
  3. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   2. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 2
  4. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   3. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
  5. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3            
  6. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3            
                       
Toplam   19 0 19 30 Toplam   16 0 16 30
Seçmeli Ders           Seçmeli Ders          
FEL 325 Bilim Tarihi 2 0 2 3 FEL 328 Etik 2 0 2 3
FEL 307 Varlık Felsefesi 2 0 2 3 FEL 308 Sanat Felsefesi 2 0 2 3
FEL 327 Çağdaş Psikoloji Teorileri 2 0 2 3 FEL 330 İslam Felsefesinin Batı Felsefesine Etkileri 2 0 2 3
FEL 329 İslam Felsefesi 2 0 2 3 FEL 318 İslam Düşüncesinin Gelişiminde Çeviri Hareketleri 2 0 2  
3
FEL 331 Tarih Felsefesi 2 0 2 3 FEL 322 Devlet Felsefesi 2 0 2 3
FEL 333 Aydınlanma Felsefesi 2 0 2 3            
Bölümler Arası Ortak Seçmeli Dersler Bölümler Arası Ortak Seçmeli Dersler
FEL 315 Devlet ve Toplum Felsefesi 2 0 2 2 FEL 316 Yeniçağ Ahlak Anlayışı 2 0 2 2
ARK 327 Müzecilik 2 0 2 2 ARK 328 Anadolu Mitolojisi 2 0 2 2
COG 313 Kültürel Coğrafya 2 0 2 2 COG 314 Siyasi Coğrafya Açısından Türkiye 2 0 2 2
ELIT 323 British Politics and Society 2 0 2 2 ELIT 324 Literature and Multiculturalism 2 0 2 2
PSI 319 İletişim Becerileri 2 0 2 2 PSI 320 Cinsiyet Rolleri 2 0 2 2
SNT 349 Türk Süsleme Sanatları 2 0 2 2 SNT 350 Türk Minyatür Sanatı 2 0 2 2
SOS 323 Türkiye'nin Sosyal Yapısı 2 0 2 2 SOS 324 Çağdaş Sosyal Sorunlar 2 0 2 2
TAR 313 Bilim Tarihi 2 0 2 2 TAR 306 Yeni ve Yakınçağ Türk Dünyası 2 0 2 2
TDE 355 Temel Osmanlıca 2 0 2 2 TDE 356 Osmanlıca Dersleri 2 0 2 2
            SOS382 Değerler Eğitimi        
(*) Öğrenci alttaki seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır. (*) Öğrenci alttaki seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.
(**) Öğrenci alttaki bölümler arası ortak seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır. (**) Öğrenci alttaki bölümler arası ortak seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.
                           
 
 
07. Yarıyıl Dersleri   08. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
FEL 401 20. Yüzyıl Felsefesi 3 0 3 8 FEL 424 Siyaset Felsefesi 3 0 3 8
FEL 405 Bilim Felsefesi 3 0 3 8 FEL 426 İnsan, Kültür ve Dil Felsefesi 3 0 3 8
FEL 421 Bitirme Tezi 3 0 3 6 FEL 422 Bitirme Tezi 3 0 3 6
  1. Bölümler Arası Ortak Seçmeli Ders (**) 2 0 2 2   1. Bölümler Arası Ortak Seçmeli Ders (**) 2 0 2 2
  2. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   2. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
  3. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3   3. Seçmeli Ders (*) 2 0 2 3
                       
                       
Toplam   15 0 15 30 Toplam   15 0 15 30
G. Toplam   75 0 75 240 G. Toplam   76 0 76 240
 
Seçmeli Ders             Seçmeli Ders          
FEL 407 Felsefi Antropoloji 2 0 2 3 FEL 406 Hukuk Felsefesi 2 0 2 3
FEL 409 İnsan Haklarının Felsefi Temelleri 2 0 2 3 FEL 412 Çağdaş Filozoflar 2 0 2 3
FEL 423 Türk İslam Düşüncesi II 2 0 2 3 FEL 408 Osmanlıca Metinler Işığında Düşünce Akımları              2 0 2 3
FEL 417 Nietzsche ve Değerler Felsefesi 2 0 2 3 FEL 416  Bergson ve Etik 2 0 2 3
FEL 425 Din Felsefesi 2 0 2 3 FEL 428 Sosyal Bilimler Felsefesi 2 0 2 3
Bölümler Arası Ortak Seçmeli Dersler Bölümler Arası Ortak Seçmeli Dersler
ARK 431 Genel Antropoloji 2 0 2 2 ARK 434 Anadolu Medeniyetleri 2 0 2 2
COG 409 Günümüz Dünya Sorunları 2 0 2 2 COG 410 Küresel Isınma ve İklim Değişiklikleri 2 0 2 2
ELIT 421 World Classics 2 0 2 2 ELIT 418 Gender Studies 2 0 2 2
PSI 415 Kişilerarası İlişkiler 2 0 2 2 PSI 416 Uyum Psikolojisi 2 0 2 2
SNT 449 Türk Sanatının Gelişimi 2 0 2 2 SNT 450 Kültür Varlıkları Koruma Bilinci 2 0 2 2
SOS 419 Türk Modernleşmesi Tarihi 2 0 2 2 SOS 420 Modernleşme Teorisi 2 0 2 2
TAR 405 Balkan Tarihi 2 0 2 2 TAR 406 Çağdaş Ortadoğu Tarihi 2 0 2 2
TDE 477 Yazılı Anlatım 2 0 2 2 TDE 478 Sözlü Anlatım 2 0 2 2
(*) Öğrenci alttaki seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır. (*) Öğrenci alttaki seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.
(**) Öğrenci alttaki bölümler arası ortak seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır. (**) Öğrenci alttaki bölümler arası ortak seçmeli derslerden birini seçmek zorundadır.
 
 
 
FELSEFE BÖLÜMÜ FAKÜLTE HAVUZU DERSLERİ(***)
05. Yarıyıl Dersleri   06. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
FEL 315 Devlet ve Toplum Felsefesi 2 0 2 2 FEL 316 Yeniçağda Ahlak Anlayışları 2 0 2 2
07. Yarıyıl Dersleri   08. Yarıyıl Dersleri
Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK Ders Kodu Ders Adı TE PR KR AK
FEL 427 Osmanlı Düşünce Yapısı 2 0 2 2 FEL 414 Yönetim Etiği 2 0 2 2
(***) Felsefe Bölümü Fakülte Havuzu Derslerini sadece Felsefe Bölümü dışındaki öğrenciler alabilir.