SOSYAL PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


SOSYAL PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI

Sosyal psikoloji, insanların birbirleri ile nasıl etkileşime girdikleri ve sosyal çevrelerinden nasıl  etkilendikleriyle ilgilenir. Bireyleri, grupları ve grup davranışını inceler. Sosyal psikologlar genellikle,  arkadaşlık, ikili ilişkiler, özgeci davranış, önyargılar, sosyal uyum, çekicilik ve saldırganlık gibi konular  üzerinde araştırma yaparlar. Dolayısıyla sosyal psikologlar çoğunlukla akademik ortamlarda çalışırlar.  Ancak son yıllarda reklam şirketlerinde, hastanelerde, eğitim kurumlarında, mimarlık ve mühendislik  firmalarında ve çeşitli kamu alanlarında araştırmacı-danışman olarak da çalışabilmektedirler.

Sosyal Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

 

Yrd. Doç. Dr. Kadir YILMAZ

Arş. Gör. Melis ÇELİK