ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


ENDÜSTRİ ve ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

Endüstri /Örgüt Psikolojisi en genel tanımıyla iş ortamlarındaki insan davranışını inceleyen bilim dalıdır.   Bireylerin iş ortamındaki davranışlarının belirleyicileri ve sonuçları üzerinde durur. Örgütsel davranış, iş   analizi, personel seçme ve değerlendirme, iş doyumu ve motivasyon gibi konularda sorumluluk sahibi olan   endüstri/ örgüt psikologları çok çeşitli işletme ve kuruluşlarda çalışabildikleri gibi çalışmalarını akademik  hayatta da sürdürebilmektedirler.

Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları

Ana Bilim Dalı Başkanı  :      Doç. Dr. Hatem Öcel