GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ANA BİLİM DALI

Gelişim Psikolojisi doğum öncesinden başlayarak ölüme kadar olan süreçte insan gelişimini ve gelişimin  evrelerini ele alır. Yaşa bağlı davranış değişimlerinin açıklanması; bireyin sosyal, bilişsel ve fiziksel  gelişiminin izlenmesi ve bu gelişimsel örüntülerin birbiriyle etkileşiminin ortaya konmasını amaçlar.  Gelişimdeki kültürel farkları, bireysel ayrılıkları ve evrensel nitelikleri inceler.Akademik çalışmanın yanı  sıra, gelişim psikologları, kreş ve gündüz bakımevlerinde, okulöncesi eğitim veren kurumlarda, hastane ve  kliniklerde, okullarda, huzurevleri, özel eğitim merkezleri, yurtlar ve gençlik merkezlerinde görev  yapabilirler.

Gelişim Psikolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları


Arş. Gör. Dürdane KOCABAY