KLİNİK PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI

 

PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ


KLİNİK PSİKOLOJİ ANA BİLİM DALI

Klinik psikoloji, normaldışı davranışların değerlendirilmesi ile ilgilenen psikoloji alt alanıdır. Zihinsel ya da  davranışsal bozukluğu olan bireylerin psikolojik değerlendirmelerini yapmak ve psikolojik tedavi sürecinin  içinde yer almak klinik psikologun görevleri arasındadır. Klinik psikologlar, bireyleri değerlendirmek üzere  test ya da ölçek uygulama, bunları yorumlama; bireysel ya da grup terapileri yapma, bireylere destekleyici  tedaviler sunma gibi sorumluluklar dahilinde hastane ve kliniklerde çalışabilir, akademik araştırma  yapabilirler.

        Klinik Psikoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Elemanları


Arş. Gör. Burçin CİHAN