ÖĞRENCİ ALIMI
PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI
ONLİNE ÖN KAYIT DUYURUSU
1- Online başvuruyu 130 AKTS ve üzeri krediye sahip KARABÜK ÜNİVERSİTESİ öğrencileri yapabilirler.
2-Pedagojik Formasyon kontenjanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Dekanlığımıza bildirilen öğretmen sayısı ve Bölümlerin akademisyen sayıları göz önünde bulundurularak hesaplanacaktır.
3- Online ön kayıt başvurusu, 28 Ağustos 2019 tarihine kadar https://obs.karabuk.edu.tr/foroibs/ogrsis/basvuru_login.aspx  linkinden yapılacaktır.
4- Kesin kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listesi 02-08 Eylül 2019 tarihleri arasında açıklanacaktır. Kesin kayıt listeleri, belirlenen kontenjan dahilinde AKTS ve GNO başarı sırasına göre belirlenecektir.
5- Kesin kayıt tarihleri duyuru sayfamızda ayrıca ilan edilecektir.
6- Kesin kayıt hakkı kazandığı halde süresi içinde kayıt yaptırmayan asıl adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
7- Kesin kayıt yaptıran ancak daha sonra kaydını sildirmek isteyen asıl adayların ücretleri, kesin kayıt tarihleri arasında talepte bulunmaları halinde geri ödenebilecektir.
8- Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı dersleri yüz yüze ve örgün eğitim şeklinde hafta içi veya hafta sonları da dahil olmak üzere verilebilecektir.
9- Ders muafiyet dilekçeleri, akademik takvimde ilan edilen süreler içinde verilecektir.
10- Kesin kayıt esnasında yapılan incelemelerde adayın, ön kayıt için beyan ettiği AKTS ve GNO verilerinin, gerçek verilerin üzerinde olması durumunda (Ön kayıt verileri, kesin kayıt esnasında OBS ile karşılaştırılacaktır.) kayıt işlemi yapılmayacaktır. Ayrıca YÖK Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 5/a (Kınama Cezası) maddesi kapsamında cezai işlem başlatılacaktır.
11- Bir alanda Pedagojik Formasyon grubu oluşturulabilmesi, kesin kayıt yaptıran öğrenci sayısına bağlıdır. Grup oluşturulamadığı takdirde Fakültemiz Dekanlığı iptal etme yetkisini saklı tutar.
12- İş bu Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi iş birliği ile yürütülecektir.
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı öğrencileri, YÖK Disiplin Yönetmeliği, KBÜ Ön lisans Lisans Sınav Yönetmeliği, YÖK Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Usul ve Esaslarına ve Öğretmenlik Uygulaması Yönergesine tabidirler.
 
 
Sıra No LİSANS ALANI PEDAGOJİK FORMASYON ALANI
1 İngiliz Dili ve Edebiyatı İngilizce
2 Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı
3 Tarih Tarih
4 Sanat Tarihi Sanat Tarihi
5 Coğrafya Coğrafya
6 Felsefe Felsefe
7 Sosyoloji Felsefe
8 Müzik Müzik
9 Resim Görsel Sanatlar
10 Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
11 Spor Yöneticiliği Beden Eğitimi
12 Matematik Matematik
13 Kimya Kimya
 
Eğitim sonunda düzenlenecek Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifikası yukarıda belirtilen Formasyon alanına göre verilecektir.
KAYITTA İSTENİLECEK BELGELER:
1- Başvuru Dilekçesi (1 adet) (Birimden temin edilecektir.)
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi (1 adet)
3- Fotoğraf (1 Adet)
4- Not durum belgesi (Transkript) (1 adet)
5- 1,154 TL tutarında I. Dönem ücretinin dekontu. (ÖNEMLİ NOT: ATM Fişleri kabul edilmeyecektir.) II. Dönem ücreti ayrıca ilan edilecektir.