FAZLA AKTS BAŞVURULARI

"17-18 Eylül 2020" olarak belirlenen Fazla AKTS (45 AKTS) alma talebinde bulunacak son sınıf öğrencilerinin ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe dülekçe verme süresi "28-29 Eylül" olarak güncellenmiştir.