Yaz Okulunda Açılacak Dersler
Sevgili öğrenciler, 
Aşağıdaki dersler 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu müfredatında yer alacaktır.

FEL326 SOSYAL TABAKALAŞMA
FEL323 SOSYOLOJİ TARİHİ
FEL107 PSİKOLOJİYE GİRİŞ
FEL209 SOSYAL PSİKOLOJİ
FEL327 ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ TEORİLERİ
FEL324 ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
FEL331 TARİH FELSEFESİ