FAZLA AKTS HUSUSUNDA
1-Genel akademik not ortalamasının en az 2,00 olması
2-Birbirini izleyen iki yarıyıl sonunda mezun olabilecek durumda olması


Yukarıdaki şartları sağlayan son sınıf öğrencileri fazladan AKTS başvurusunda bulunabilirler.
 
*** OBS üzerinden seçtiğiniz ve fazladan AKTS dilekçesine ekleyeceğiniz derslerin toplamının 50 AKTS'yi geçmemesi gerekmektedir. Seçtiğiniz ve dilekçeye ekleyeceğiniz derslerin toplam AKTS'si 50'yi geçiyor ise başvuru yapmayınız.
 
***Son sınıf öğrencileri her dönem için 40 AKTS ye kadar olan derslerini OBS üzerinden seçeceklerdir. Mezuniyet için gerekli olan AKTS 41-50 arası ise öğrenci ders kayıt haftasında fazladan almak istediği maksimum 10 AKTS ye kadar olan dersleri dilekçesinde belirtmelidir.
 
****Öğrencilerin fazla AKTS başvuru dilekçelerini şahsi olarak ya da arkadaşları aracılığı ile Bölüm Sekreteri Dilek Erhin Hanıma elden ya da posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir

***Son sınıf öğrencileri 20 - 21 Eylül 2021 tarihleri arasında fazladan AKTS başvurusunda bulunmak için ilgili dilekçeyi doldurup danışmanlarına iletmelidir.

-21 Eylül 2021 son başvuru tarihidir. 21 Eylül saat 18:00den sonra dilekçe kabul edilmeyecektir.

-Mail yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
NOT: Fazladan AKTS başvurularında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

Öğrenci öncelikli olarak ders kayıt haftasında almak istediği dersleri seçmeli ve akabinde alamadığı dersleri fazladan AKTS dilekçesine yazmalıdır. Ders kayıt haftasında seçtiğiniz dersleri dilekçeye yazmayınız. 
 
Fazladan AKTS dilekçesine ulaşmak için tıklayınız..