UNİKA Sınavında Uyulması Gereken Kurallar
a) 2021-2022 Akademik Yılı Güz döneminde UNIKA sisteminde gerçekleştirilecek olan çoktan seçmeli sınavlar; mobil cihazlar, tabletler veya bilgisayarlar kullanılarak, akademik birimler tarafından açıklanan sınav programlarına göre belirtilen sınav salonlarında ve gözetimli olarak yapılacaktır. Sadece Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil YÖK ortak zorunlu derslerinin sınavları uzaktan ve gözetimsiz şekilde gerçekleştirilecektir.

b) UNIKA sınav sisteminde yapılacak olan sınavların tarih ve saati, ilgili bölüm/programlar tarafından belirlenir ve sınav programları öğrenci otomasyonu (OBS), birim web sayfaları ve UNIKA sınav sistemine birimler tarafından tanımlanır.

c) Öğrencilerin UNIKA sistemindeki sınavlarda kullanacakları mobil cihazlar, tabletler ve bilgisayarlardan sınav sistemine erişebilmeleri için yazılımlar hazırlanmıştır. Sınava giriş yapmak için mutlaka sınav sistemi yazılımlarının kullanılması gerekmektedir. Bu yazılımlar dışında internet tarayıcılar ile sınav sistemine giriş yapılabilecek olsa da öğrencilerin sınava erişmelerine izin verilmeyecektir. Yazılımlarla ilgili detaylı bilgiler daha sonra duyurulacaktır.

ç) Öğrenciler, UNIKA sınav sistemi uygulamalarının yüklü olduğu herhangi bir cihaz ile sınavlara katılabilir. Öğrencilerin, sınav sırasında kullanacakları cihazlar ve cihazların pil durumları kendi sorumluluğundadır. Sınava girecek öğrencilerin sınav süresince sorun yaşamayacak şekilde cihazlarını hazır tutmaları gerekmektedir. Sınav sırasında bu nedenle sorun yaşayacak öğrencilere telafi sınavı açılmayacaktır.

d) Öğrenciler, UNIKA sınav sisteminde yapılacak olan sınavlara gelirken yanlarında sadece sınava katılmak için kullanacakları cihazı bulundurmaları gerekmektedir.

e) Öğrenciler sınav sırasında üniversitemizin sunduğu internet altyapısını kullanmaları mümkün olmakla birlikte, her sınav salonunda internet bağlantısının sağlanamayabileceği, internet bağlantısının bulunduğu yerlerde kullanım yoğunluğu nedeniyle internete erişimde sorun yaşanabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Öğrencilerin sınavlara katılmak için cihazlarının mobil internet bağlantısının bulunması tavsiye edilmektedir.

f) Gözetimsiz gerçekleştirilecek (AİT, TUR, YDL) sınavlarda internet kesintisi, elektrik kesintisi vb. gibi mazeretlerin, öğrenci tarafından belgelendirilmesi istenecektir. Durumu belgelendirmeyen öğrencilere telafi sınavı yapılmayacaktır. Belgeler ilgili birimlere (AİT, TUR ve YDL Bölüm Başkanlığı) gönderilmelidir. Uygun görülmesi halinde telafi sınavı tanımlanması ilgili birimlerin sorumluluğundadır.

g) Öğrenciler sınav programında belirtilen sınav başlama saatinden en az 15 dakika önce, öğrenci kimlikleri ve nüfus cüzdanları/kimlikleri/pasaportları ile sınav salonunun girişinde hazır bulunmalıdır. Sınavlara giriş sırasında kimlikleri sınav ekranındaki bilgilerle karşılaştırılacak ve bilgileri hatalı olan veya kimlikleri yanında bulunmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır. Başka bir öğrencinin yerine sınava girmek ya da kendisi yerine başka birini sınava sokmak eylemlerinden herhangi birini gerçekleştiren öğrencilerin Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında işlem başlatılır.

h) Sınavlara programda belirtilen sınav başlama saatini takip eden ilk 15 dakika içerisinde öğrenciler sınav salonuna kabul edilir, ancak kimlik kontrolleri ve sisteme giriş yapılması, sınav ekranının açılması için gerekli bekleme süresi gibi süreçler nedeniyle ilk 15 dakika içerisinde sınavı açamayan öğrenciler sınav salonuna alınmış olsalar dahi sınava katılamazlar. Sınav salonunda bulunan salon başkanı ve sınav gözetmenlerinin öğrenciye sınav açma yetkisi yoktur.

ı) Sınava giriş sırasında öğrencilerin UNIKA sınav sistemi ekranlarında öğrenci bilgileri, sınav bilgileri ve sınav erişim iznini sağlayacak karekod görünecektir. UNIKA sınav sistemi ekranında yer alan bu karekodu sınav gözetmeninin onaylaması ile öğrenciler sınava erişebilirler. Gözetimsiz sınavlar dışında, gözetmen onayı olmadan öğrenciler sınav ekranına erişemezler. Sınava başladıktan sonra, sınava erişim sağlanan cihazın kapanması gibi nedenlerle sınav ekranından çıkan öğrencilerin tekrar sınava erişimi için sınav gözetmenlerinin tekrar karekod onayı gerekmektedir.

i) Öğrenciler, sınav süresi boyunca sınavda öğretim elemanının sınav düzenine dair talimat ve uyarılarına uymak ile yükümlüdürler.

j) UNIKA sınav sistemi ekranında “SINAVI BİTİR” butonuna basarak, karşısına gelen ikinci uyarıyı onaylayan ve sınavını sonlandıran öğrencilerin sınav süresi sona ermemiş olsa bile tekrar sınava alınması mümkün değildir.

k) Öğrenciler sınav süresinin ilk 15 dakikası içinde girdikleri sınav salonundan ayrılamazlar. Sınav salonundan sınav süresinin bitiminden önce ayrılmak isteyen öğrenciler, sınav sisteminden çıkış yaptıklarını sınav salonundaki gözetmene cihazlarının ekranından göstererek ayrılmak için izin isteyebilirler. Sınav gözetmenleri gerekli durumlarda öğrencilerin sınav salonundan ayrılmalarına müsaade etmeyebilir. Sınavını bitirip salonu terk eden öğrenci, sınavın bitiminden önce salona tekrar giremez.

l) Her öğrenci salonu terk edene kadar kendi cihazından sorumludur. Sınav bitimine kadar her öğrenci kendi cihazında yapmış olduğu sınavın güvenliğini sağlamalı, diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmalıdır.

m) Sınavı bitiren öğrencilerin koridorda beklemeleri, diğer sınav salonlarına girmeleri ve sınavı devam eden öğrenciler ile konuşma ve işaretleşmeleri yasaktır.

n) Sınav sırasında öğrencinin beklenmedik bir sağlık sorunu yaşaması ve sınav salonundan ayrılmak zorunda kalması halinde, sınav gözetmenleri durumu tutanakla kayıt altına alırlar. Bu öğrencilere telafi sınavı verilmesi ilgili akademik birimlerin sorumluluğundadır.

o) Herhangi bir nedenle sınav programında belirtilen sınav salonunda olmasına rağmen UNIKA sınav sistemi ekranında sınavını göremeyen öğrencilerin bu durumu sınav zamanından önce bölüm/fakülte sınav sorumlularına bildirmeleri ve durumun kontrol edilmesini talep etmeleri gereklidir. Sınav saatinde sınav tanımlı olduğu halde öğrencinin UNIKA sınav sistemi ekranında sınav yoksa, ilgili öğrenci sınava alınmaz. Bu durumdaki öğrenciler için gerekli kontroller daha sonra yapılır ve bu öğrencilere telafi sınavı düzenleme yetkisi akademik birimlerdedir.

ö) Kopya olarak değerlendirilen davranışlarda bulunan öğrenciden sınav sisteminden derhal çıkış yapması istenir ve kopya eylemi hakkında sınav salonunda görevlilerin imzaları ile kopya eyleminin nasıl yapıldığını özetleyen tutanak tutulur. Öğrencinin kopya delilini teslim etmemekte direnmesi veya görsel örneğinin alınmasını engellemesi halinde, söz konusu durum da tutanak altına alınır.

p) Sınav sırasında kopya çeken, kopya çekme girişiminde bulunan ve kopya çekilmesine yardım eden veya ilgili sınav ya da ödevin incelenmesinden sonra kopya çektiği anlaşılan bir öğrenciye, o sınav ya da çalışmadan 0 (sıfır) notu verilir ve ilgili disiplin hükümleri uygulanır.

r) UNIKA sınav sisteminden yapılan sınavların sonuçları OBS sisteminde yayınlanır.