AÇILMASI PLANLANAN FORMASYON PROGRAMI HAKKINDA
2021-2022 Akademik Yılı Bahar Dönemi için açılması planlanan Pedagojik Formasyon eğitimi yeterli başvuru olmaması nedeniyle açılmayacaktır. 2022-2023 Akademik Yılı Güz Döneminde açılması düşünülmektedir.