Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu
Karabük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul şubesi iş birliğinde düzenlenen “Uluslararası Geçmişten Günümüze Karabük ve Çevresinde Dini, İlmi ve Kültürel Hayat Sempozyumu” kapsamında Karabük'ün arkeolojik yapısı hakkında çalışmalar da sunulmuştur ve Karabük Hadrianoupolis Kazı Çalışmalarına önemli bir yer verilmiştir. 

Karabük Hadrianoupolis Kazı Çalışmaları üzerine 6 bildiri sunumu yapılmıştır. 

Bölümümüz öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ersin ÇELİKBAŞ Karabük Hadrianoupolis Kazı Çalışmaları kapsamında "Hadrianoupolis Kilise C Mozaikleri Konusunda Bir Ön Değerlendirme" başlıklı sunumunu yapmıştır. 

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt Eliüşük ise "2018 Yılı Hadrianoupolis Güney Nekropolü Çalışmaları" başlıklı sunumu ile sempozyuma katkı sağlamıştır. 

Bölüm öğretim üyelerimizi yapmış oldukları çalışmalarıyla sağladıkları katkıdan dolayı tebrik ederiz.