IV. ULUSLARARASI COĞRAFYA EĞİTİMİ KONGRESİ (UCEK) 7-9 EKİM 2022 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK) 7-9 Ekim 2022 tarihleri arasında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Kongremizin ana teması “Yerelden Küresele, İnsandan Devlete Coğrafya Eğitimi” olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda, coğrafya ve coğrafya eğitimine dair her konuda bildiri ve poster ile Türkçe ya da İngilizce olarak başvuru yapılmıştır. Kongre kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temaya uygun çağrılı konuşmacılara yer verilip, bunun yanı sıra atölye çalışmaları ve arazi gezileri düzenlenmiştir. Bilimsel bir platformda yeni gelişmeleri ortaya koymak, sorunlara odaklanmak, iş birliği ortamı oluşturmak ve sosyal etkinliklere katılmayı sağlamak hedeflenmiştir.
Kongre, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun başkanlığında 300 aşkın kişinin katılımıyla gerçekleşmiştir. 10 ayrı yüz yüze, 4 ayrı çevrimiçi oturum ile 153 bildiri sunulmuştur.