Sınıf Danışmanları

1. Sınıf 1. Öğretim Sınıf Danışmanı: Öğr. Gör. Pakize KÜSMEZ  DUMANER
2. Sınıf 1. Öğretim Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Serkal YILDIRIM
3. Sınıf 1. Öğretim Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Mevlüt ELİÜŞÜK
4. Sınıf 1. Öğretim Sınıf Danışmanı: Doç. Dr. Ersin ÇELİKBAŞ