Ferdi Gökbuğa
 
Arş. Gör.
Ferdi GÖKBUĞA
 
 
İletişim
Karabük Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi
Balıklar Kayası Mevkii
78050 KARABÜK
Tel: (0 370) 433 82 94 /
   
E-posta: ferdigokbuga@karabuk.edu.tr
  • Kişisel Bilgiler
  • Eğitim Durumu
  • İdari Görevler
  • Bilimsel Çalışmalar
 
Ünvanı Arş. Gör.
Adı Soyadı Ferdi GÖKBUĞA
Görevi Öğretim Elemanı
Birimi Edebiyat Fakültesi
Bölümü Tarih
Anabilim Dalı Yakınçağ Tarihi
İlgi Alanları
Türk Kültür Tarihi, Osmanlı Devleti Tarihi

 

Derece

Alan

Üniversite

Yıl

Lisans Fen Edebiyat Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi

2002

Tezsiz Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Celal Bayar Üniversitesi

2004

Tezli Y. Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü Celal Bayar Üniversitesi

2008

Doktora Sosyal Bilimler Enstitüsü Gazi Üniversitesi

2011 -

İdari Görevler :

Lisans Tezi: "Konya Şer‘iyye Sicilleri”, Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü (2003).

Yüksek Lisans Tezi: "124 H.1075–1076/M.1665–1666 Tarihli 124 No’lu Manisa Şer‘İyye Sicili Transkripsiyonu ve Değerlendirilmesi,Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı Yeniçağ Tarihi Programı (2008).