Misyon - Vizyon
Misyon
Bölümümüzün misyonu, Türkçenin diğer dünya dilleri arasındaki yerini güçlendirmek ve geliştirmek için dil ve edebiyat bilincini öncelikle benimsemiş kişiler yetiştirmek, Türk dilini ve edebiyatını geçmişten günümüze tarihî gelişimi içinde tespit edecek çalışmalar yapmak ve bütün bu birikimi dünyaya tanıtmaya yönelik projeler üretmektir.
 
Vizyon
Bölümümüzün vizyonu, akademik kadroyu sürekli güçlendirmek suretiyle çağın gerektirdiği kalitede eğitim ve öğretim veren, modern eğitim teknolojisini ve öğretim yöntemlerini kullanan, bilgi üreten, uluslararası ölçülerde projeler hazırlayarak ve yayınlar yaparak bilim dünyasında tanınan bir bölüm haline gelmektir.