Misyon - Vizyon
Misyonumuz

Bölümümüzün amacı, topluma, Sanat Tarihi öğretimini geniş bir kültür çerçevesi içinde yürüterek, kalıcılığını ve evrenselliğini koruyabilmiş sanat eserlerini çağdaş duyarlılıkla kaynaştıracak bilgiye dayalı yollar ortaya koyan; bilimsel yöntemlerle sorgulayan ve çözüm üreten; analitik düşünme gücü yüksek Sanat Tarihçileri kazandırmaktır. 


Vizyonumuz

Bölümümüzün misyonu, globalleşen bir dünyada Türkiye'nin mevcut statüsü, gelişimi ve gelecekte oynayacağı rol ile ilgilenenler için Sanat Tarihi'ni en önemli bilim dallarından biri haline getirmektir. Ayrıca sanat tarihçisi bakış açısıyla topluma, mekana dayanan ve toplum için anlamlı olan sanat tarihi disiplinin bilimsel üretim potansiyelini yükseltmektir.