Misyon - Vizyon
Misyon
Bölümümüzün misyonu, sosyoloji öğretimi için gerekli teorik bilgilerini uygulama ile birleştirebilen, alanda ortaya çıkan yeni yaklaşımları takip edebilen, SPSS gibi istatistik programlarını uzmanlıkla kullanabilen, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen, güncel sosyal sorunları analiz edebilen ve sosyolojik çalışmalara katkıda bulunabilen sosyologlar yetiştirmektir.


Vizyon
Bölümümüzün vizyonu, çağın gerektirdiği kalitede eğitim ve öğretim vererek, sosyoloji alanında projeler hazırlayarak ve yayınlar yaparak, evrensel standartlarda bilgi üreterek bilim dünyasında tanınan bir bölüm haline gelmektir.