Yönetim
Bölüm Başkanı: Doç. Dr. Sinan YILMAZ

Bölüm Başkan Yardımcıları: Doç.Dr. Adem SAĞIR
                                       Dr. Öğr. Üyesi Özkan ÖZTÜRK