Sınıf Danışmanları
1. Sınıf Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Halide VELİOĞLU

2. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Zeynep KURNAZ

3. Sınıf Danışmanı: Dr. Öğr. Üyesi Kadir ŞAHİN

4. Sınıf Danışmanı: Doç.Dr. Adem SAĞIR