Hakkımızda
   Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji bölümünün kuruluşu 2010 yılına dayanmaktadır. Bölüm öğrenci alımına 2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında başlamış olup, 213'ü aşkın lisans öğrencisi bulunmaktadır. Bölümümüzde birinci öğretimin dışında Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı kapsamında 25 öğrenci kontenjanıyla Yüksek Lisans programı yürütülmektedir.  
 
   Arkeoloji Bölümü; Klasik Arkeoloji, Prehistorya, Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi Anabilim dallarında eğitim ve öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Programımız Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı ağırlıklı eğitim vermektedir. Arkeoloji bölümü; 1 Prof.Dr.,2 Doç. Dr. 2 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr.Gör. ve 1 Araştırma Görevlisi'ni bünyesinde barındırmakta olup; her yıl 35 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime devam etmektedir. Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde Arkeoloji bölümümüz bünyesinde Bakanlar Kurulu kararıyla 2 Antik Kent Kazısı ve 1 Yüzey Araştırması bulunmaktadır. 

   Antik Kent Kazısı:  Hadrianoupolis Kenti Kazısı


                                   Pompeiopolis Kenti Kazısı

   Yüzey Araştırması:  Karabük İli ve İlçeleri Yüzey Araştırması


   Mezun olan öğrenciler, Yüksek Öğrenim Kurtumlarında akademisyenlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerlerinde Arkeolog, özel müzelerde arkeolog, Kültür Varlıklarını Koruma Kurullarında uzaman arkeolog, Restorasyon ve konservasyon laboratuvarlarında ve özel firmalarda danışman arkeolog, arkeolojik kazı ve araştırmalarda arkeolog olmak üzere çeşitli kamu ve özel iş kollarında istihdam edilmektedirler. Ayrıca Kültür Bakanlığı tarafından  " yıl boyunca devam edecek kazılar" projesi kapsamında desteklenen antik kent kazılarında arkeoloji branşında uzman personel olarak istihdam edilmektedirler.