Hakkımızda

         Arkeoloji bölümü 1 Prof.Dr.,1 Doç. Dr. 3 Dr. Öğr. Üyesi, 1 Öğr.Gör.'ni bünyesinde barındırmakta olup; her yıl 35 öğrenci kontenjanıyla eğitim-öğretime devam etmektedir. Kaliteli eğitim sunulması, yeterli öğreim kadrosu oluşması, ideal bir ders programı düzenlenmesi, yeterli altyapının kurulması, katılımcı ve pratik yaptırılan bir eğitim düzeyinin sağlanması, yeni kurulan üniversitelere öğretim elemanı yetiştirilmesi, alan çalışmaları (kazı, müze ve yüzey araştırmaları) yapılması, nitelikli bilimsel yayınlar hazırlanması, üniversite bünyesinde uluslar arası ilişkiler kurulması, yurt dışındaki üniversitelerin arkeoloji bölümleriyle ilişkiler kurulması bölümümüzün ana amaçlarını oluşturmaktadır. Arkeoloji bölümünün Türkiye'de önde gelen bölümlerinden biri olması, bilgilerin güncellenmesi, teknolojik olanakların kullanılması, katılımcı ve araştırmacı eğitim,  teorik bilginin pratik uygulamalarla birleştirilmesi, bilginin uluslararası düzeyde paylaşılması, toplumu kültürel miras konusunda bilinçlendirme, kültürel mirası koruma, nitelikli bilimsel projeler gerçekleştirerek yer üstü, yer altı ve su altındaki anıtlar ve ören yerlerinin tespiti, araştırılması ve korunması, kaliteli eğitim sunularak bilim insanları yetiştirilmesi bölümümüzün geleceğe yönelik planlarını oluşturmaktadır.