Güncel Duyurular
Bölüm Hakkında


            PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ

Psikoloji Bölümü 2009 yılında kurulmuştur. Henüz yeterli sayıda öğretim üyesi bulunmadığından, bölümümüze öğrenci   alınmamaktadır.

Bölümümüz evrensel değerler ışığında, genelde bilimin, özelde de psikoloji biliminin bilgi birikiminden yararlanarak, ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan, öğrenmeyi öğrenmiş ve kendi ayakları üstünde durabilen üstün nitelikli psikologlar yetiştirmeyi eğitim ve araştırma alanlarındaki üretimini toplumun ve insanlığın yararına sunmayı amaçlamaktadır. Üniversitemizin misyonu, vizyonu, değerleri ve stratejik amaçları doğrultusunda, ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan övünç duyulan; vereceği eğitimle ve bilimsel yöntemlerle üreteceği bilgilerle çağdaş psikolojinin ilerlemesine, toplum ve insanlık yararına uygulanmasına katkıda bulunacak kadroları yetiştirecek bir psikoloji bölümü olmayı hedeflemektedir.

Bu doğrultuda temel amacımız, öğrencilerimize ;

1. Bilim, bilimsel yöntem ve bilimsel bilginin ne olduğunu deneyimleyebilecekleri,

2. Bilimsel şüphe, merak, araştırma ve keşfetme heyecanı kazanacakları, sorgulayıcı düşünme becerisi geliştirebilecekleri,

4. Psikoloji bilimine dair güçlü bir kuramsal alt yapı edinmenin yanı sıra, bu bilgiyi günlük yaşama nasıl uyarlayabileceklerini anlayacakları,

5. Akademik ve bireysel gelişimlerini harekete geçirip sürdürebilecekleri, bilimsel, akademik ve sosyal ortamın yaratılması olacaktır.

Öğretim Üyesi Bulunan Anabilim Dalları

Endüstri Örgüt Psikolojisi ABD

Sosyal Psikoloji ABD

Gelişim Psikolojisi ABD

Klinik Psikoloji ABD