Misyon - Vizyon
Misyonumuz
 
Kültür ve Turizm Bakanlığı ve diğer bakanlıklar bünyesindeki resmi birimlerde en iyi şekilde mesleğini yapacak uzman arkeologlar yetiştirmek, gelecekte mesleki anlamda önemli başarılara ulaşabilecek genç bilim adamları yetişmesi için, mesleki ve bilimsel etiği kazandırmak, başta bölge arkeolojisi olmak üzere Türkiye arkeolojisinin gelişimine etkin katkılarda bulunmak, mezun ettiği uzmanlarıyla kazı, araştırma, restorasyon-konservasyon alanında kendini ülke ve dünya çapında kabul ettiren, yabancı uzmanların çalışmak için tercih edeceği ve üniversitenin vitrini olacak bölüm haline getirmek bölümümüzün misyonudur.
 
 
Vizyonumuz
 
Eğitim programları ile geleceğin çağdaş, öncü, bilimadamları, müzeci, koruma kururlları uzmanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanlarını yetiştiren bir kurum olma; mezuniyet ile birlikte arkeolog ünvanını alan Arkeoloji Bölümü öğrencileri her türlü kültür varlığının korunmasında, tasnif ve tespitinde görev alabilecek nitelikte uzmanlar yetiştirme bölümümüzün vizyonudur.