Misyon - Vizyon
Misyonumuz

Bölümümüz, modern araştırma teknikleri kullanarak karşılaştırmalı tarih anlayışıyla, genel tarih içerisinde Türk tarihini tüm yönleriyle incelemektir. Tarih boyunca Türk tarihi ve Türk tarihi ile bağlantısı olan toplumların siyasal, iktisadi, sosyal ve kültürel yönlerinin modern sosyal bilim metodolojisine uygun bir şekilde öğretilmesi ve öğrencilere bu metodolojiyi kullanabilecek donanımlar kazandırılmasıdır. Bu donanım vasıtasıyla Tarih öğrencilerini ilgi duydukları alanlarda en verimli şekilde araştırma yapabilecek yeterlilikte yetiştirmektir.

Vizyonumuz

Bölümümüz, bugünün şekillenmesinde birinci derecede rolü bulunan geçmişin, bilimsel yöntem ve disiplinler arası bakış açısıyla incelenerek, tarih perspektifi kazanmış, olaylara ve sorunlara eleştirel ve nesnel bakabilen bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Tarih bölümü, dünya tarihini, bu çerçevede Türk tarihinin değişik safhalarını ve Türklerin yaşadıkları değişik coğrafyalarda temas kurdukları toplumlarla etkileşim süreçlerini bilimsel metot ve tekniklerle inceleyerek, insanlık ve ülke yararına olmak üzere, toplum hafızasının sağlıklı bir biçimde oluşmasına katkıda bulunan tarihçiler yetiştiren bir bölümdür. Yetişecek tarihçilerle, dünya ve ülke sorunlarına çözüm yolları geliştirerek, dünya ve ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlayan bireylerin topluma ve insanlığa kazandırılması hedeflenmiştir.