Hakkımızda
     Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında 41 öğrenciyle eğitim hayatına başlamıştır. Bölümümüzde, 2019 - 2020 yılı itibariyle yaklaşık 750 öğrenci öğretim görmekte ayrıca bölümümüzde Yüksek Lisans Programı da yürütülmektedir. Bölümümüzde; Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Eski Türk Dili, Halk Edebiyatı ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları olmak üzere altı anabilim dalı bulunmaktadır. Dört doçent, sekiz Doktor Öğretim Üyesi ve bir Araştırma Görevlisi bölümümüzde görev yapmakta, akademik personel sayımız hızla artmaktadır. Bölümümüzün amacı, ülkemizin Türk Dil Bilimcisi ihtiyacını karşılamak üzere, sahanın temel bilgileriyle donatılmış elemanlar yetiştirmektir. Programdan yeni mezun olan öğrencilerimiz, dershaneler, özel okullar ve etüt merkezleri gibi her türlü eğitim kurumlarında eğitici, üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırmacı; arşivlerde uzman olarak görev alabilmektedirler. Ayrıca bölüm mezunları, formasyon eğitimi alarak Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak da çalışabilmektedirler.