Yaz Okulu Hakkında
DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULU ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU TARİHLERİ

İlgili üniversiteden onaylı ders içeriği getirme tarihleri: 1 Mayıs – 30 Haziran 2017

Yaz okulu sonunda alınan başarılı notların bölüm sekreterliğine teslim edilme  tarihleri: 21 Ağustos – 12 Eylül 2017
 
DİĞER ÜNİVERSİTELERDEN YAZ OKULU ALMAK İSTEYEN ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKENLER

1.adım: Öğrenciler yaz okulunda almak istedikleri ilgili derslerin hangi üniversitelerde açıldığını tespit ettikten sonra danışmanlarıyla irtibatlı halde ilgili derslerin kredi, AKTS ve içerik yönünden uygunluğunu inceleyeceklerdir.

2.adım: Danışmanı tarafından uygun bulunan derslerin, ilgili üniversiteden onaylı ders içeriği alındıktan sonra öğrencilerin dilekçeyle Bölüm Sekreterliklerine başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru evrakları: Dilekçe, Ders içeriği, ÖSYM Yerleştirme Belgesi)

3.adım: Yapılan başvurular yönetim kurulu tarafından onay verildikten sonra ilgili üniversiteden ders alınabilir.
 
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Onaysız ders içerikleri kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Karabük Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği’nin 27. Maddesinde bulunan hükme göre geçme notu 60 olduğundan sınav notu 60 altında olanlar ders notları kabul edilmeyecektir.

Yaz okulu sonunda alınan başarılı notları belirten transkriptte notun,100’lük sisteme göre karşılığı mutlaka olmalıdır.

Yaz Okulu Yönergesinin 11.madde de geçen “Diğer yükseköğretim kurumlarının Yaz Okulundan ders alınabilmesi için, yaz öğretimin verildiği üniversitenin ilgili bölümüne ait taban puanın, öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün üniversiteye giriş yılındaki merkezi yerleştirme puanına(LYS, DGS, vb) eşit veya yüksek olması gerekir.” Hükmü gereğince başvuruların yapılması gerekmektedir.

1 Mayıs – 30 Haziran 2017 arasında başvuru yapmayan öğrencilerin yaz okulu notları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yaz Okulu Başvuru Dilekçesi İçin Tıklayınız..!